Curriculum

mr R.A.M. Breij

Nederlands recht. Universiteit van Amsterdam (UvA).

Sectie: huurrecht.

Scriptie: de opzeggingsgrond dat de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder betaamt.

Beoordeeld: Prof. mr. dr. P. Abas.

Afgestudeerd: 1989.

Graad: meester in de rechtsgeleerdheid.

Rechtspraktijk opgericht: 1993.

Rechtspraktijk ondergebracht in Bureau Breij B.V.: 1994.

»  LinkedIN

  mr R.A.M. Breij