VOG

 

Dit is een bewerkte kopie van de header van de door het
Ministerie van Justitie en Veiligheid afgegeven VOG-verklaring.