Bepaalde tijd

bij woonruimte

Diplomatencontract

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd, diplomatenovereenkomst of tussenhuur.

U heeft gekozen voor model 2:

de verhuurder heeft de vorige huurder het recht gegeven om na afloop van die termijn de woning opnieuw te betrekken. Verhuurder wil deze vorige huurder daartoe gelegenheid geven. Verhuurder wil en zal de woning opnieuw laten betrekken door de vorige huurder van de onderhavige woning, na de afloop van de termijn waarvoor de onderhavige huurovereenkomst wordt aangegaan, bekend onder de juridische kwalificatie:

huurovereenkomst voor bepaalde tijd ex artikel 7: 274 lid 2 sub b BW

Neem contact op

De redactie van een huurcontract voor bepaalde tijd kunt u bij ons aanvragen. Zodra wij beschikken over uw NAW gegevens, onder kennisgeving van de casus, is het voor ons mogelijk om voor u op maat het beste contract aan te bieden. Voor de (soms intensieve) begeleiding wordt in samenspraak met u een vergoeding overeengekomen. Uitgangspunt daarbij is een basisvergoeding voor de ontwikkeling, naast een te hanteren uurtarief van € 131,00 ex btw.