Bepaalde tijd

bij woonruimte

Diplomatencontract

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd, diplomatenovereenkomst of tussenhuur.

U heeft gekozen voor model 1:

de verhuurder wil en zal de woning zelf betrekken na de afloop van de termijn waarvoor de onderhavige huurovereenkomst wordt aangegaan, bekend onder de juridische kwalificatie:

huurovereenkomst voor bepaalde tijd ex artikel 7: 274 lid 2 sub a BW

Neem contact op

De redactie van een huurcontract voor bepaalde tijd kunt u bij ons aanvragen. Zodra wij beschikken over uw NAW gegevens, onder kennisgeving van de casus, is het voor ons mogelijk om voor u op maat het beste contract aan te bieden. Voor de (soms intensieve) begeleiding wordt in samenspraak met u een vergoeding overeengekomen. Uitgangspunt daarbij is een basisvergoeding voor de ontwikkeling, naast een te hanteren uurtarief van € 131,00 ex btw.