Wet doorstroming huurmarkt

Bij woonruimte.

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Sinds 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden om een woonruimte voor bepaalde tijd: tijdelijk, te verhuren. Overgangsrecht: niet de ingangsdatum, maar de afsluitdatum van het huurcontract is bepalend. Onderstaand een overzicht van de soorten huurcontracten.

1. Via de constructie van de diplomatenclausule

De verhuurder (eigenaar) of de huurder van de woning is tijdelijk afwezig, bijvoorbeeld in verband met werk of studie in het buitenland.

2. Woonruimte voor specifieke doelgroepen (doelgroepcontracten)

Soms heeft woonruimte een bestemming. De woningen moeten dan beschikbaar blijven voor een bepaalde doelgroep, te weten:

»  2.1. jongerencontract;

»  2.2. campuscontract (studenten/promovendi);

»  2.3. grote-gezinnencontract;

»  2.4. gehandicapten;

»  2.5. ouderen.

Mensen die buiten deze doelgroep vallen mogen hier dus niet wonen.

3a. Verhuur van (bepaalde) korte tijd, zelfstandige woonruimte

3a. Huurcontract voor bepaalde tijd voor zelfstandige woonruimte, maximumduur twee jaar

Welke voorwaarden zijn van kracht?

- huur is voor een bepaalde tijd;
- huur duurt maximaal 2 jaar.

Wat moet er in het contract staan?

- een afgesproken huurtermijn van maximaal 2 jaar;
- het contract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. De verhuurder moet dit wel schriftelijk minimaal 1 en maximaal 3 maanden van tevoren bevestigen aan de huurder;
- verlenging is mogelijk. Maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als de eerste termijn korter was dan 2 jaar.

Kan er tussentijds worden opgezegd door de huurder?
- ja, mits de volgende termijnen in acht worden genomen:
- opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn;
- minimaal 1 maand van tevoren, ongeacht de betalingstermijn;
- maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.

Kan er tussentijds worden opgezegd door de verhuurder?
- de verhuurder mag niet tussentijds opzeggen (andersluidend beding is nietig).

DAEB-woningen

Voor zelfstandige DAEB-woningen (diensten van algemeen economisch belang) van woningcorporaties gelden speciale eisen. DAEB-woningen zijn woningen waarvoor toewijzingseisen gelden. Bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen.

Indien het gaat om een zelfstandige DAEB-woning, dan mogen woningcorporaties dit soort huurovereenkomsten (van korte tijd) niet afsluiten, met uitzondering indien de (aspirant) huurder in een van de volgende categorieën valt:

- de huurder werkt of studeert tijdelijk in een andere plaats of in Nederland;
- de huurder moet zijn woning verlaten vanwege renovatie of sloop en heeft tijdelijk andere woonruimte nodig;
- de huurder komt uit de noodopvang;
- de huurder zit in een noodsituatie en heeft direct een andere woonruimte nodig;
- de huurder heeft een tweede- of laatste-kanshuurovereenkomst;
- de huurder heeft een tijdelijke huurovereenkomst in combinatie met woonbegeleiding.

3b. Verhuur van (bepaalde) korte tijd,
onzelfstandige woonruimte (kamers)

3b. Huurcontract voor bepaalde tijd voor onzelfstandige woonruimte, maximumduur vijf jaar

Welke voorwaarden zijn van kracht?
- huur is voor een bepaalde tijd;
- huur duurt maximaal 5 jaar.

Wat moet er in het contract staan?
- een afgesproken huurtermijn van maximaal 5 jaar

Wat is de duur van het contract?
- het contract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. De verhuurder moet dit wel schriftelijk van te voren aan de huurder bevestigen, met een termijn van minimaal een maand en maximaal drie maanden;
- verlenging is mogelijk. Maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd; ook als de eerste huurtermijn korter was dan 5 jaar.

Kan er tussentijds worden opgezegd door de huurder?
- ja, mits de volgende termijnen in acht worden genomen:
- opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn;
- minimaal 1 maand van tevoren, ongeacht de betalingstermijn;
- maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.

Kan er tussentijds worden opgezegd door de verhuurder?
- de verhuurder mag niet tussentijds opzeggen (andersluidend beding is nietig).

4. Via de constructie naar zijn aard van korte duur

5. Via de Leegstandwet