Bureau Breij B.V.
Niet vergunningsplichting;
geen vergunningplichtige activiteiten.

Bureau Breij B.V.

De Autoriteit Financiële Markten

Wet op het financieel toezicht

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) spreekt aanbieders van consumptief krediet aan op hun rol en in het verlengde daarvan ook de incassobureau's.

Bureau Breij B.V. is geen financiële onderneming in de zin van Wet op het financieel toezicht (Wft). In de zin van Wft worden er door of namens Bureau Breij B.V. geen aanbevelingen gedaan op specifieke financiële producten aan een consument noch van een of meer specifieke overeenkomsten waarbij een premiepensioenvordering ontstaat, van een of meer specifieke verzekeringen of van een of meer specifieke financiële instrumenten aan een bepaalde cliënt.

Bureau Breij B.V. bemiddelt niet in krediet en is ook geen aanbieder van krediet. Om deze reden is de rechtspraktijk van Bureau Breij B.V. niet vergunningsplichtig in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Een huurincasso op een commerciële schuldenaar en/of een daarop toegepaste regeling is te verstaan als een in het normale handelsverkeer voorkomende omstandigheid, die in ieder geval buiten (de werking van) de Wft valt.