Stellingen.

Bureau Breij B.V.

Recht is ook krom, althans gebogen en daarmee wiskundig. Immers, een radiaal is een middelpuntshoek van een cirkel die op een boog waarvan de lengte gelijk is aan de straal van de cirkel. De boog rechtgetrokken is recht gelijk aan de straal. Krom is dan ook recht, althans niet meer gebogen.

Er bestaat geen recht op een regeling, anders dan bij dwangakkoord volgens de wet is bepaald.

Een schuldeiser behoeft geen deelbetalingen te accepteren.

Zonder medewerking van de schuldeiser is er geen regeling afdwingbaar, anders dan bij dwangakkoord volgens de wet is bepaald.

Een in tijdsduur (te) lange afbetalingsregeling maakt een huurvordering onoverzichtelijk en discutabel, tenzij juridisch getoetst en sluitend onderbouwd.

Een verhuurder is geen bank van lening.

Een verhuurder behoeft een slechte bedrijfsvoering van haar huurder niet te financieren.

Afspraak is afspraak.

Er is pas rechtsgeldig betaald op het tijdstip van bijschrijving.

Er is geen recht om een aanmaning te ontvangen. Bij huurzaken geldt van rechtswege verzuim bij het enkele overschrijden van de overeengekomen fatale betalingstermijn.

Een mondelinge aanmaning is rechtens niet van belang.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

De jurist, niet-advocaat, is volgens ongeschreven recht gebonden aan de omgangsregels die tussen advocaten onderling hebben te gelden.

Een namens verhuurder jegens haar huurder ingenomen juridische (zakelijk harde) stellingname maakt niet dat onrechtmatig wordt opgetreden.

Huur is een brengschuld.

Persoonlijke omstandigheden van een huurder kunnen niet binnen de risicosfeer van de verhuurder worden gebracht.

Een bankgarantie of waarborgsom dient niet per definitie ter tussentijdse aanwending van huurachterstand.

Onder uitsluiting van huurinhouding en schuldvergelijking valt niet het opschortingsrecht van het juridische instrument van de exeptio non adimpleti contractus.

De rechter in een rechtsgeschil is geen partij. Het proces is van partijen (dominus litis).

Een in huur- en huurprocesrecht gespecialiseerd incassobureau is bij uitstek geschikt om huurincasso te verzorgen.