Overzicht proceskosten

Overzicht geliquideerde proceskosten, sector kanton, tarieven geldend per 1 januari 2020:

De samenstelling van de vordering Hoogte van de vordering Salaris per punt (per proceshandeking en variabel) Maximum aantal (proces)punten Betekening exploot dagvaarding (1) Griffierecht eiser is rechtspersoon Griffierecht eiser is natuurlijk persoon (2)

hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 250,00 € 36,00 3 € 83,38 € 124 € 83
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 499,99 € 72,00 3 € 83,38 € 124 € 83
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 500,00 € 72,00 4 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 1.250,00 € 120,00 5 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 2.500,00 € 180,00 5 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 3.750,00 € 210,00 5 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 5.000,00 € 249,00 6 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 10.000,00 € 300,00 6 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 12.499,99 € 360,00 7 € 83,38 € 499 € 236
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 12.500,00 € 360,00 7 € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 20.000,00 € 360,00 7 € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 40.000,00 € 480,00 10 € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 100.000,00 € 721,00 10 € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 200.000,00 € 841,00 geen € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 400.000,00 € 961,00 geen € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten t/m: € 1.000.000,00 € 1.201,00 geen € 83,38 € 996 € 499
hoofdsom + (boete)rente + incassokosten meer dan: € 1.000.000,00 € 1.441,00 geen € 83,38 € 996 € 499
onbepaald (3): € 72,00-961,00 geen € 83,38 € 124 € 83
ontruiming (sec): € 180,00 5 € 83,38 € 124 € 83
kort geding € 240,00 2 € 83,38 € 124 € 83
overige verzoeken* € 240,00 geen € 83,38 € 124 € 83

* indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding geeft, kan een hoger salaris worden toegekend
(1) exclusief kosten ex artikel 9 Btag (indien van toepassing: BRP: € 1,71; KvK: € 4,61; DBR: € 1,76)
(2) het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen
(3) van onbepaalde waarde is sprake als het verzoek of de vordering niet in geld uit te drukken is.

Het gebruik of een onjuiste toepassing van deze tabel is voor eigen rekening en risico.