De kantonrechter.

De rechtbank, sector kanton (de kantonrechter) is bevoegd om recht te spreken in onder meer huurzaken. U hoeft bij zo'n zaak geen rechtshulpverlener in te schakelen. Wie de soms ingewikkelde (proces)regels niet kent, is in het nadeel. Er zijn diverse juridische valkuilen die u uit de weg moet gaan. Procesvertegenwoordiging door een gemachtigde is mogelijk en is zelfs aan te bevelen. ...wij zijn uw zaak meester.

De rechtbank, civiel.

De rechtbank, sector civiel, is bevoegd om recht te spreken op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, familierecht en handelsrecht. Tevens behandelt de rechtbank de zaken die in hoger beroep zijn voorgelegd van vonnissen van de kantonrechter. Indien daarna hoger beroep volgt, is het Gerechsthof aan de beurt. Als laatste is de Hoge Raad te bevragen: cassatie. Procesvertegenwoordiging is in elk van deze gevallen verplicht.

Gerechtshof en Hoge raad.

In nauw samenwerkingsverband met mr O. Surquin, advocaat, kan, zo dat nodig mocht blijken te zijn, op deugdelijke wijze en zonder al te veel oponthoud hoger beroep worden ingesteld. Tevens is het mogelijk om via ons conservatoire (derden)beslagen te leggen of voorlopige voorzieningen te treffen. Zie tevens onder het tabblad bij historie en cv.

Kort historisch

Rechtbank, sector kanton (kantonrechter)

Rechtbank, civiel

Gerechtshof, hoger beroep zaken van de rechtbank

Hoge Raad, cassatie van arrest zaken van het gerechtshof

Europees Hof

R.I.P.