Curriculum Vitae.

mr R.A.M. Breij is in 1989 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na een korte werkervaring heeft hij in 1993 zijn eigen rechtspraktijk opgericht, welke in 1994 is ondergebracht in Bureau Breij B.V. Er is gekozen voor een duidelijke specialisatie in het huurrecht (afstudeer-scriptie), met een beroepsmatig toegepaste vaardigheid op het gebied van huurincasso, huurproces-, rechtspersonen-, faillissements-, executie- en beslagrecht.

Uitgebreid netwerk.

Door de jaren heen is er een uitgebreid netwerk ontstaan van met elkaar samenwerkende beroepsgroepen. Zowel in als buiten rechte zijn de lijnen kort. Er zijn vaste contacten met gerechtsdeurwaarders, opdat de executie van een vonnis zonder oponthoud ten uitvoer kan worden gelegd. De opdrachtgever is verzekerd van goede zorg, terwijl het aanspreekpunt bij ons blijft liggen.

Samenwerking.

Onze bekendheid met gewaardeerde vakgenoten maakt het in de rechtspraktijk mogelijk om een geschil in een civiele zaak snel tot een oplossing te brengen. De gemachtigden van partijen kennen elkaar en weten al snel waar de juridische schoen wringt. Meer in het bijzonder staat mr R.A.M Breij in een oprecht samenwerkingsverband met mr O. Surquin, advocaat te Arnhem, tegen reële tarieven.

Kort historisch

1994. Oprichtingsakte

1994. Kantoor Eersel

1999. Kantoor Amsterdam, De Lairessestraat

2004. Kantoor Amsterdam, Lijnbaansgracht

2014. 20 jarig jubileum

2019. 25 jarig jubileum

1994-2020. Uitstekende incasso-reputatie