Grote-gezinnencontract

Bureau Breij B.V.

3. Grote-gezinnencontract

Voor wie?
Gezinnen met 8 of meer personen.

Wat moet er in het contract staan?
De woonruimte is bestemd voor een gezin van 8 of meer personen.
Bij beëindiging van het contract, wordt de woning opnieuw verhuurd aan een gezin van 8 of meer personen.

Duur contract.
Bent u verhuurder? Dan mag u de huurder vragen om een afschrift uit de Basisregistratie personen. Hieruit moet blijken dat het huishouden uit 5 personen of meer bestaat. Bent u huurder? Dan moet u dit binnen 3 maanden aantonen. Doet u dat niet? Dan kan de verhuurder de huur opzeggen. Er moet wel blijken dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.

Opzeggen huurder.
Bent u huurder en wilt u opzeggen? Dan moet u dat binnen de volgende termijnen doen:

- opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn.
- minimaal 1 maand van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.
- maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.

Opzeggen verhuurder.
Bent u verhuurder en wilt u opzeggen? Uw opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat uw huurder in de woning woont. Stemt uw huurder niet schriftelijk met de opzegging in? Dan moet u de opzegging door de rechter laten toetsen. Uw minimale opzegtermijn kan oplopen tot 6 maanden.

Modelcontract, te ontlenen van Platform 31