Gehandicapten-contract

Bureau Breij B.V.

4. Gehandicapten-contract

Voor wie?
Mensen die als gevolg van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervinden.

Duur contract.
Opzeggen is mogelijk als aan alle volgende punten is voldaan:

- de woning is nodig voor een andere gehandicapte.
- geen van de huidige bewoners is gehandicapt, of niet meer.
- de woning is bij de bouw ingericht of bestemd voor iemand met een handicap of de woning is na de bouw met wettelijke financiële steun aangepast voor iemand met een handicap.
- er moet wel blijken dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.

Opzeggen huurder.
Bent u huurder en wilt u opzeggen? Dan moet u dat binnen de volgende termijnen doen:

- opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn.
- minimaal 1 maand van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.
- maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.

Opzeggen verhuurder.
Bent u verhuurder en wilt u opzeggen? Uw opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat uw huurder in de woning woont. Stemt uw huurder niet schriftelijk met de opzegging in? Dan moet u de opzegging door de rechter laten toetsen. Uw minimale opzegtermijn kan oplopen tot 6 maanden.