Campuscontract

Bureau Breij B.V.

2. Campuscontract (voor studenten en promovendi)

Voor wie?
Student of promovendus.

Wat moet er in het contract staan?
De woonruimte is bestemd voor een student/promovendus.
Na beëindiging van de huur wordt de woning opnieuw aan een student of promovendus (of jongere) verhuurd.

Duur contract.
Bent u verhuurder? Dan mag u de huurder jaarlijks om een bewijs van inschrijving van een opleiding vragen. Dit kan ook een verklaring van de onderwijsinstelling zijn, dat de huurder bezig is met een promotie, of voorbereiding daarvan. Bent u huurder? Dan moet u dit binnen 3 maanden aantonen. Doet u dat niet? Dan mag de verhuurder de huur opzeggen. Het campuscontract geldt alleen voor huurovereenkomsten die op of na 15 juli 2006 zijn afgesloten.

Opzeggen huurder.
Bent u huurder en wilt u opzeggen? Dan moet u dat binnen de volgende termijnen doen:

- opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn.
- minimaal 1 maand van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.
- maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.

Opzeggen verhuurder.
Bent u verhuurder en wilt u opzeggen? Uw opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaren dat uw huurder in de woning woont. Stemt uw huurder niet schriftelijk met de opzegging in? Dan moet u de opzegging door de rechter laten toetsen. Uw minimale opzegtermijn kan oplopen tot 6 maanden.

Modelcontract, te ontlenen van Platform 31