Bureau Breij B.V.
Geen aanbiedings- of bemiddelaarsvergunning.

Bureau Breij B.V.

De Autoriteit Financiële Markten

Wet op het financieel toezicht

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) spreekt aanbieders van consumptief krediet aan op hun rol en in het verlengde daarvan ook de incassobureau's.

Bureau Breij B.V. is geen financiële onderneming in de zin van Wet op het financieel toezicht (Wft). In de zin van Wft worden er door of namens Bureau Breij B.V. geen aanbevelingen gedaan op specifieke financiële producten aan een consument noch van een of meer specifieke overeenkomsten waarbij een premiepensioenvordering ontstaat, van een of meer specifieke verzekeringen of van een of meer specifieke financiële instrumenten aan een bepaalde cliënt.

Bureau Breij B.V. koopt geen vorderingen, neemt geen vorderingen over, gaat geen kredietovereenkomsten aan en neemt geen kredietovereenkomsten over. Bureau Breij B.V. wordt dus nooit eigenaar van een vordering. In de zin van de Wft is er voor Bureau Breij B.V. geen aanbiedingsvergunning nodig.

Bureau Breij B.V. gaat geen consumptief kredietovereenkomsten aan met consumenten, houdt zich niet bezig met en assisteert niet bij het beheer van een consumptief kredietovereenkomst. Bureau Breij B.V. wordt dus nooit een aanbieder. In de zin van de Wft is er voor Bureau Breij B.V. geen bemiddelaarsvergunning nodig. Voor zover het gaat om het assisteren bij het innen van een vordering is er voor Bureau Breij B.V. geen bemiddelaarsvergunning nodig.

Een huurincasso op een commerciële schuldenaar en/of een daarop toegepaste regeling is te verstaan als een in het normale handelsverkeer voorkomende omstandigheid, die in ieder geval buiten (de werking van) de Wft valt.