BIK Calculator

Ter berekening van incassokosten is Besluit BIK van rechtswege van toepassing bij:

1. verhuur van woonruimte, indien:

- de 14-dagen aanmaningsbrief is verzonden;

- betaling binnen die termijn is uitgebleven.

2. verhuur van bedrijfsruimte, indien:

- de incassokosten niet zijn bedongen;

- de incassokosten wel zijn bedongen, maar niet zijn gefixeerd.

Anders geldt het overeengekomen en gefixeerde tarief.

€