290 noch 230a bedrijfsruimte.

Overzicht uit jurisprudentie.

Algemene bepalingen van artikel 7: 201 BW

- Grond. De enkele verhuur van een stuk grond (een perceel grond) kan niet worden aangemerkt als 290 bedrijfsruimte, maar ook niet als 230 bedrijfsruimte indien het geheel niet een gebouwde onroerende zaak vormt. Of een zaak als gebouwd kan worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. Indien hiervan geen sprake is, zijn op de huurovereenkomst de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing zijn. De enkele verharding of bewerking van de grond is in de regel niet toereikend om een zaak aan te merken als gebouwd. Noch 290 BW noch 230a BW. Algemeen regime van 201 BW.

- Haven en oever. Noch 290 BW noch 230a BW. Algemeen regime van 201 BW.

- Landingsbaan. De enkele verhuur van een landingsbaan kan niet worden aangemerkt als 290 bedrijfsruimte, maar ook niet als 230 bedrijfsruimte indien het geheel niet een gebouwde onroerende zaak vormt. Of een zaak als gebouwd kan worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. Indien hiervan geen sprake is, zijn op de huurovereenkomst de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing zijn. De enkele verharding of bewerking van de grond is in de regel niet toereikend om een zaak aan te merken als gebouwd. Er is aangelegd, maar niet gebouwd. Noch 290 BW noch 230a BW. Algemeen regime van 201 BW

- Motorcrossterrein. Niet een gebouwde onroerende zaak. Algemeen regime van 201 BW.

- Onbebouwde grond zonder opstallen. Noch 290 BW noch 230a BW. Algemeen regime van 201 BW.

- Ongebouwde zaak. Indien bij de aanvang van de huur een ongebouwde zaak wordt gehuurd, zijn hierop slechts de algemene huurbepalingen van toepassing, met uitzondering van artikel 7: 230a BW. Dus: noch 290 noch 230a. Algemeen regime van 201 BW.

- Terras. De enkele verhuur van een terras kan niet worden aangemerkt als 290 bedrijfsruimte, maar ook niet als 230 bedrijfsruimte indien het geheel niet een gebouwde onroerende zaak vormt. Of een zaak als gebouwd kan worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. Indien hiervan geen sprake is, zijn op de huurovereenkomst de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing zijn. De enkele verharding of bewerking van de grond is in de regel niet toereikend om een zaak aan te merken als gebouwd. Er is aangelegd, maar niet gebouwd.Noch 290 BW noch 230a BW.

- Verhuurovereenkomst perkeerterrein. Verhuur van een parkeerterrein kan niet worden aangemerkt als 290 bedrijfsruimte, maar ook niet als 230 bedrijfsruimte indien het geheel niet een gebouwde onroerende zaak vormt. Of een zaak als gebouwd kan worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. Indien hiervan geen sprake is, zijn op de huurovereenkomst de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing zijn. De enkele verharding of bewerking van de grond is in de regel niet toereikend om een zaak aan te merken als gebouwd. Noch 290 BW noch 230a BW. Algemeen regime van 201 BW.

- Vliegveld. De verhuur van een vliegveld kan niet worden aangemerkt als 290 bedrijfsruimte, maar ook niet als 230 bedrijfsruimte indien het geheel niet een gebouwde onroerende zaak vormt. Of een zaak als gebouwd kan worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke situatie en het feitelijke gebruik. Indien hiervan geen sprake is, zijn op de huurovereenkomst de algemene bepalingen van het huurrecht van toepassing zijn. De enkele verharding of bewerking van de grond is in de regel niet toereikend om een zaak aan te merken als gebouwd. Er is aangelegd, maar niet gebouwd. Noch 290 BW noch 230a BW. Algemeen regime van 201 BW.