Ontbinding huurcontract?

Huurschuld bij bedrijfs-en woonruimte

Ontbinding huurcontract bij wanprestatie?

In beginsel is iedere wanprestatie van de huurder voldoende voor de ontbinding van de huurovereenkomst, tenzij de tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst niet rechtvaardigt.

Huurschuld van een maand of minder

Geringe tekortkoming.

Het in rechte vorderen van ontbinding van de huurovereenkomst bij één maand huurschuld, zal door de rechter niet worden gehonoreerd, tenzij er sprake is van herhaalde, stelselmatige en steeds terugkerende tekortkoming (structurele wanbetaling) en indien blijkt dat u telkens heeft gewaarschuwd voor rechtsgevolg. U moet dus expliciet staan op het huurcontract, te weten: telkens vóór of op de eerste van de overeengekomen betaalperiode (per maand of per kwartaal), bij vooruitbetaling.

Het moet dan niet gaan om een simpele aanmaning. U zal aan dossiervorming moeten doen. Daarbij zal u telkens moeten wijzen op de tekortkoming en daarbij aansturen op herstel van het betalingsgedrag, gegrond op het huurcontract. Tevens zal u moeten waarschuwen voor de gevolgen.

Huurschuld van 2 maanden of meer

Meer dan een geringe tekortkoming.

Bij een huurschuld van twee (soms drie) maanden in hoofdsom wijst de rechter in de regel de verlangde ontbinding van de huurovereenkomst toe door te oordelen, citaat:

    -de hoogte van de betalingsachterstand rechtvaardigt ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot ontruiming van het gehuurde;

    -gelet op de hoogte van de huurschuld moet worden geoordeeld dat de tekortkoming van de huurder in de nakoming van haar verplichtingen ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt;

    -in de gegeven omstandigheden weegt het gewicht van de tekortkoming van de huurder zwaarder dan haar woon- en/of bedrijfsbelang. Volgt toewijzing van de gevraagde ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot ontruiming van het gehuurde;

    -de hoogte van de huurschuld en de duur waarover de huurder niet of nagenoeg geen huur heeft betaald, is zodanig dat van een geringe tekortkoming geen sprake is. Dit maakt dat de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst kan worden toegewezen.