Ontruimingsbescherming.

Artikel 230a bedrijfsruimte.

opzegging eindigt de huur

2 maanden voorzetten na einde

er is ontruimingsbescherming

mogelijke verlenging

initiatief bij huurder

fatale termijn

uitspraak via kantonrechter

Ontruimingsbescherming

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met betrekking tot bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW, dus anders dan die van artikel 7: 290 BW bedrijfsruimte, eindigt van rechtswege na het verstrijken van de in de huurovereenkomst opgenomen huurtermijn. De voor onbepaalde tijd aangegane huurovereenkomst eindigt door opzegging. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn en na de huuropzegging eindigt de huurovereenkomst. De status van huurder, zo het gewezen gehuurde nog wordt gebruikt, wijzigt naar die van een gewezen huurder (gebruiker).

De wetgever heeft de gewezen huurder van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW ontruimingsbescherming gegeven. Ontruimingsbescherming houdt in dat de gewezen huurder het gewezen gehuurde niet onmiddellijk behoeft te ontruimen zodra de huurovereenkomst eindigt. De verhuurder moet de gewezen huurder eerst schriftelijk de ontruiming aanzeggen tegen een tijdstip dat niet mag vallen voor het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt.

De verlengingstermijn

Een schriftelijke ontruimingsaanzegging valt meestal samen met het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt.

Bij artikel 7: 230a bedrijfsruimte gaat het dus niet om de kwalificatie van huurbescherming. Door de opzegging eindigt het huurcontract, maar kan de ontruiming uitgesteld worden: ontruimingsbescherming.

In de gevallen dat opzegging contractueel is overeengekomen, zal de opzegging en de schriftelijke aanzegging tot ontruiming plaatsvinden tegen hetzelfde tijdstip. De gewezen huurder geniet ontruimingsbescherming gedurende twee maanden na het tijdstip waartegen schriftelijke ontruiming is aangezegd. Binnen deze periode kan de huurder aan de kantonrechter verzoeken om de periode waarin hij deze ontruimingsbescherming geniet te verlengen voor de tijdsduur van 1 jaar. De verlenging kan daarna nog tweemaal voor telkens 1 jaar worden verzocht.

De ontruimingsbescherming bedraagt dus maximaal 3 jaar en 2 maanden. Daarna is de rek er uit.